Zwitserse treinreizen - een onvergetelijke ervaring
Zwitserse treinreizen

Incento heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt desondanks geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve en/of gewijzigde informatie.  
De gegevens op deze site kunnen dan ook zonder waarschuwing worden gewijzigd. Incento geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Incento uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Incento zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Incento is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 
 

Copyright

Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incento en eventueel andere rechthebbenden.

Op deze site zijn verschillende namen, logos en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier merken van Incento B.V. en merken van derden die Incento B.V. op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.

Versie 2