Zwitserse treinreizen - een onvergetelijke ervaring
Zwitserse treinreizen

Wij zijn aangesloten bij de SGR, de ANVR en bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen; organisaties die het belang van de consument voor ogen hebben.   

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Incento (KvK nr. 32025379) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in onze brochures en op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden- en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen in onze brochures en op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Acceptatie van ons aanbod betekent dat u in kennis bent gesteld van en akkoord gaat met onze voorwaarden. 
  

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen onze reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds Reizen

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen onze reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 
  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurram veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Per maximaal 9 personen wordt een verplichte toeslag van € 2,50 in rekening gebracht.
 


Versie 2